Kręgielnia 13 Jawor, ul. Kościuszki 13

Zasady ogólne


Zasady ogólne

      Gra jest podzielona na 10 rund, w każdej ma się 2 rzuty. Przy strąceniu wszystkich kręgli za pierwszym rzutem runda jest skończona. Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów w jednej grze to 300. Najlepsze rezultaty dają jak najczęstsze strike'i. Poniżej przedstawiona jest punktacja za poszczególne rzuty:
- strike - oznacza on strącenie wszystkich 10 kręgli w pierwszym rzucie. Oprócz 10 punktów za ten rzut w następnej rundzie, liczba zdobytych punktów w obu rzutach się podwaja. Jeśli strike'a zdobędziemy w ostatniej rundzie, mamy kolejne dwa rzuty w celu określenia ile wart jest ten strike.
- spare - oznacza strącenie wszystkich 10 kręgli w całej rundzie. Oprócz 10 punktów za ten rzut podwajają się punkty tylko w kolejnym rzucie, a nie w całej następnej rundzie. W tej sytuacji możemy albo strącić kilka kręgli w pierwszym rzucie, a resztę w drugim, albo za pierwszym żadnego a za drugim rzutem wszystkie. W przypadku spare'a przed drugim rzutem widzimy na monitorze najlepsze ustawienie zaznaczone strzałką.
- open frame - to sytuacja, w której gracz zbił tylko kilka kręgli. Otrzymuje on wtedy tyle punktów, ile strącił kręgli.
- miss - sytuacja, w której gracz w ogóle nie strąca żadnego kręgla.

 

Odpowiednia postawa

      Na rozbiegu znajdują się 2 rzędy kropek, umożliwiających dokładne ustawienie się względem kręgli. Tylny rząd jest ustawiony w odległości 4,5 metra od linii spalonych, a drugi rząd w odległości 3,6 metra. Linia spalonych to linia, przed którą należy się zatrzymać i wyrzucić kulę. Aby uzyskać odpowiednią postawę przy rzucie, należy ramiona trzymać pod kątem prostym w stosunku do celu a lewą ręką pomagać sobie w przytrzymaniu kuli. Prawa ręka, w której trzymamy kulę, powinna się znajdować pomiędzy talią a klatką piersiową. Prawy łokieć powinien być blisko biodra a stopy razem, skierowane prosto w kierunku celu, kolana zaś lekko ugięte.
 

Chwyt kuli

      Najważniejszym elementem przed rozpoczęciem gry jest dopasowanie odpowiedniej kuli pod względem wielkości i wagi. Ja zwykle gram kulą 11, ale czasem dobijam drugi rzut kulą 12. Przy dopasowaniu należy zwrócić uwagę także na otwory w kuli, ponieważ złe dopasowanie może doprowadzić do wyślizgnięcia kuli przy rzucie. Należy zatem chwycić kulę i wsunąć do niej dwa środkowe palce i kciuk w 3 otwory. Palce powinny wchodzić w nie do drugiej kostki (do zagięcia palców), a kciuk cały. Nie mogą one wchodzić ani zbyt swobodnie, ani zbyt ciasno, aby nie blokowały się w otworach przy rzucie. Pozostałymi palcami trzymamy kulę. Przy dobrym dopasowaniu można rzucić dość ciężką kulą. Dzieci w wieku około 10 lat zwykle rzucają kulami o wadze 7. Początkowo może im się wydawać, że nie dadzą rady i chwytają kulę w obie ręce, podchodzą do toru i rzucają a kula się toczy i toczy, żeby na końcu ewentualnie lekko dotknąć kręgli. Ale wystarczy dziecku wytłumaczyć dobry chwyt i rzut, żeby mu całkiem dobrze szło. Wbrew pozorom, to nie takie trudne.
 

Celowanie

      Każdy początkujący gracz przy celowaniu patrzy na kręgle. Jednak jest to nieprawidłowe. Na torze w odległości około 3 metrów znajduje się 7 strzałek odpowiadających ustawieniu kręgli. Najlepiej patrzeć na nie, znajdują się one dość blisko, dlatego łatwiej wtedy o dobry rzut. Z tego co zauważyłam, lepiej nie patrzeć dokładnie w środkową strzałkę, bo zwykle zostają 2 tylne kręgle. Dobrze jest wycelować nie w sam środek, a trochę w lewo bądź prawo. Przed rzutem należy dobrać odpowiednią pozycję wyjściową patrząc na znajdujące się na rozbiegu rzędy kropek, ustawionych tak samo jak strzałki. A w przypadku gdy rzut nie będzie taki jakiego oczekiwaliśmy, można dowolnie skorygować następne ustawienie względem tych kropek.