Kręgielnia 13 Jawor, ul. Kościuszki 13

Bowling

Bowling (ang. ten-pin bowling), rodzaj gry w kręgle. Jest to najpopularniejsza odmiana gry w kręgle.

W odmianie tej występuje dziesięć kręgli ustawionych w trójkąt. Gracz ma za zadanie strącić je w jak najmniejszej ilości rzutów.

Gra składa się z dziesięciu rund dla każdego gracza. Na początku każdej rundy kręgle są ponownie ustawiane. W każdej rundzie gracz ma dwa rzuty. Runda kończy się gdy zawodnik strąci wszystkie kręgle, bądź skończą mu się rzuty. Za każdy strącony kręgiel gracz dostaje 1 punkt. Wyjątki:

  • "strike" - następuje gdy zawodnik strąci wszystkie 10 kręgli w jednym rzucie (pierwszym z rundy). Kręgle z następnych dwóch rzutów będą liczone podwójnie. Przykład: zawodnik w pierwszej rundzie zdobył strike, w drugiej rzucił 3 w pierwszym i 6 w drugim rzucie, ma zatem 10 + 2*(3 + 6) = 28 punktów (łącznie 19 strąconych kręgli),
  • "spare" - następuje gdy zawodnik strąci wszystkie 10 kręgli w jednej rundzie. Kręgle z następnego rzutu będą liczone podwójnie. Przykład: zawodnik w pierwszej rundzie zdobył spare (np. 6 + 4), w pierwszym rzucie drugiej rundy strącił 3 kręgle, w drugim 6; Zdobywa zatem (6 + 4) + (2 * 3 + 6) = 22 punkty (łącznie 19 strąconych kręgli).

Uwaga: jeśli zawodnik zrobi strike (spare) w ostatniej rundzie, to ma dodatkowe dwa (jeden) rzuty w celu określenia wartości tego strike (spare). Punkty z dodatkowych rzutów są naliczane raz.

Źródło Wikipedia